EPS 200 – 035
T2-L2-W2-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

ZASTOSOWANIE
Proponowane zastosowanie: w miejscach o bardzo dużych obciążeniach mechanicznych:
  • izolacja cieplna podłóg pod pokładem posadzkowym- silnie obciążonych;
  • izolacja ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną- silnie obciążonych;
  • izolacja stropodachów pełnych;
  • izolacja tarasów silnie obciążonych;
  • wypełnianie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich;
  • warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych i kolejowych;
  • izolacja cieplna podłóg w obiektach sportowych, garażach i parkingach;
  • izolacja na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką.
Parametry techniczne
Cecha Klasa/poziom Tolerancja/wymaganie
Tolerancja grubości mm T2 ± 2 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS250 ≥ 250 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)200 ≥ 200 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70ºC) DS(70,-)2 ± 2 %
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤ 5 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR100 >100kPa