Produkty

STYROPAPA DMS TERM

Wymiary płyt :

Długość : 1000 mm

Szerokość : 1000 mm

Grubość : 40-300 mm (stopniowane co 10 mm)

Styropapa

STYROPAPA wytwarzana jest poprzez jednostronne lub obustronne oklejenie płyt styropianowych samogasnących EPS 100 – 038 (na życzenie klienta również EPS 70 – 040) papą asfaltową na welonie z włókien szklanych typu P64/1200. Papa przyklejana jest do płyt styropianowych przy użyciu lepiku asfaltowego bez wypełniaczy. Papa wystaje poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na szerokości i jednego na długości wyrobu (zakładka 5 cm).

Płyty warstwowe STYROPAPA DMS TERM 1 lub DMS TERM 2 przeznaczone są do izolacji termicznej dachów płaskich i lekko spadzistych (nie przekraczających 20% nachylenia), tarasów oraz części podziemnej budynków. Płyty powinny być układane od zewnętrznej strony stropodachów na podłożu betonowym, drewnianym, z blachy trapezowej lub na istniejącym pokryciu papowym. STYROPAPA stosowana jest do wykonywania zarówno nowych pokryć dachowych jak i do remontu już istniejących (termomodernizacja budynków).

Zalety stosowania STYROPAPY:

 • bardzo dobra izolacja termiczna,
 • niewielkie obciążenie konstrukcji,
 • skrócenie czasu trwania izolacji termicznej budynku (oszczędność czasu pracy bezpośrednio na dachu nawet do 70%),
 • utrzymanie odpowiednich warunków cieplnych i wilgotnościowych,
 • wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych i starzenie,
 • ekologia – styropapa jest materiałem bezpiecznym dla ludzi i środowiska.

Płyty warstwowe STYROPAPA DMS TERM wykonane są z:

 • płyt styropianowych o kodzie EPS PN-EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 lub co najmniej EPS PN-EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,
 • papy asfaltowej zgrzewalnej na welonie z włókien szklanych. Papa przyklejana jest do płyt styropianowych przy użyciu lepiku asfaltowego bez wypełniaczy.

Inwestorów informujemy o możliwości zastosowania systemów BROOF (t1) – NRO na nasze produkty.

Cecha STYROPAPA DMS TERM Co to oznacza ?
Rdzeń płyty ze styropianu EPS 100
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) 0,038 Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.
Wytrzymałość na zginanie (kPa) ≥ 150 Duża wytrzymałość mechaniczna, która podwyższa komfort montażu płyt a także poruszania się po izolowanym podłożu.
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (kPa) ≥ 100
Poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (kPa) ≥ 150
Płyta
Wytrzymałość połączenia papa – styropian na rozciąganie (kPa) ≥ 100 Gwarancja jakości połączenia papa – styropian. Klej na naszych płytach rozprowadzany jest równomiernie na całej powierzchni płyty, co powoduje sklejenie papy ze styropianem na 100% powierzchni.
Wytrzymałość połączenia papa – styropian na działanie wody (kPa) ≥ 100
Wytrzymałość połączenia papa – styropian na działanie temp. +80ºC i -20ºC (kPa) ≥ 100
Wytrzymałość połączenia papa – styropian na oddzieranie, moment oddzierania (Nmm/mm) ≥ 20

Płyty STYROPAPA DMS TERM mogą być stosowane:

 • na dachach płaskich i lekko spadzistych (nie przekraczających 20% nachylenia), tarasach oraz w części podziemnej budynków,
 • na podłożu betonowym, drewnianym, z blachy trapezowej oraz na istniejącym pokryciu papowym,
 • w obiektach budownictwa mieszkaniowego
 • do wykonywania zarówno nowych pokryć dachowych jak i do remontu już istniejących (termomodernizacja budynków).

Sposób montażu:

Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty STYROPAPY, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Mocowanie płyt odbywa się za pomocą specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej.

W przypadku montażu za pomocą łączników mechanicznych, należy dobrać ich odpowiednią ilość, która uzależniona jest od następujących czynników:

 • wysokości budynku;
 • powierzchni dachu;
 • strefy dachu.

Wszystkie te czynniki mają wpływ na siłę ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrać liczbę dybli, należy podzielić dach na następujące strefy: środkową, krawędziową i narożną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej, tu należy zastosować największą liczbę łączników, następnie w strefie krawędziowej i środkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy). Należy też zwrócić uwagę na nośności łączników, które producent podaje na opakowaniu.

W przypadku mocowania płyt za pomocą kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego typu prac, ważne jest aby środki te nie zawierały związków organicznych, które mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Do klejenia płyt styropianowych do blach najwłaściwsze są kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschnące. Zużycie klejów podane jest przez producentów, należy jednak zwrócić uwagę na siłę ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku mocowań mechanicznych. Dodatkowo, jeśli to możliwe, w strefach narożnych i krawędziowych zalecane jest zastosowanie mocowań mechanicznych (dotyczy to głównie dachów o dużej powierzchni i na wysokościach przekraczających 8m).

Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych typu PYE PV. Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, by ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę. Grzać należy rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolkę rozwijać zwracając uwagę na to by hydroizolacja była wykonana szczelnie.

© Dom-Styr Jaworzno 2008 design CODA_